Disclaimer

Het platform van de NZa wordt zorgvuldig beheerd, waarbij de NZa streeft naar correcte en actuele informatie voorzover zij de afzender daarvan is. De NZa kan echter niet garanderen dat de informatie die de gebruiker via het internet ontvangt juist is. De NZa aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor als gevolg van bij internetgebruik opgetreden onjuistheden. Bij twijfel over de juistheid van de informatie adviseert de NZa u daarover contact op te nemen met de partij die deze informatie op het platform beschikbaar heeft gesteld. De NZa aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade verband houdend met informatie op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Gebruik logo
Wilt u het logo van de NZa ergens gebruiken? Neem dan eerst contact op met de NZa voor toestemming. Dit kan via huisstijl@nza.nl.