Privacybeleid

Als u actief aan dit platform wilt deelnemen, heeft u een account nodig. Met deze account kunt u fora bekijken die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook kunt u reageren op berichten. In principe kunt u, naast de openbare fora, alleen de fora benaderen die voor u relevant zijn.

In principe nodigt de NZa u uit voor een account. Voordat u een account krijgt, maken de NZa en u afspraken over het gebruik van het forum en de omgang met persoonsgegevens. U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen die gegevens vragen die voor uw account van belang zijn. Omgekeerd verwachten wij van u dat u zorgvuldig omgaat met gegevens van derden zoals patiënten.

U dient expliciet akkoord te gaan met onderstaande afspraken. Pas daarna kunnen wij uw account activeren.

Wat mag u van ons verwachten?

In onze privacyverklaring staat precies wat u van ons mag verwachten. Er staat onder meer in hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hoe wij deze veilig opslaan en welke rechten u heeft om deze gegevens in te zien of te laten verwijderen. Wij vragen u hieronder om expliciet aan te geven of u van de inhoud van onze privacyverklaring kennis genomen heeft.

Welke gegevens vragen of krijgen wij van u en wat doen wij hiermee?

  • IP-adres: uw browser stuurt zelf uw IP-adres aan ons. Kennis van het IP-adres stelt ons in staat te voorkomen dat één forumgebruiker zich voordoet als verschillende personen, bijvoorbeeld om een discussie te sturen. Daarnaast kunnen we ongewenste bezoekers weren. Denk aan spambots, trollen en bezoekers die zich eerder misdragen hebben.
  • Naam, functie, organisatie: Het forum is bedoeld om samenwerking en transparante discussies te bevorderen en informatie uit te wisselen. Deze gegevens zijn nodig om andere deelnemers aan forumthreads een beeld te geven van uw achtergrond en rol. Wij slaan deze gegevens op en maken deze zichtbaar op het forum. Dat doen wij zo gericht mogelijk: als u alleen aan besloten forums deelneemt, is deze informatie alleen zichtbaar voor de andere deelnemers aan het forum. U kunt een alias opgeven, maar wij vragen u met klem om hiervoor uw eigen naam te gebruiken, zodat u herkenbaar bent voor andere deelnemers aan het forum.
  • U kunt in uw profiel ook andere informatie opgeven. Dit is zichtbaar voor iedereen die uw profiel bekijkt. U kunt hierin bijvoorbeeld een bepaalde expertise beschrijven. Wij raden sterk af aan om hierin uw mailadres of telefoonnummer te zetten.
  • E-mailadres: dit is nodig voor het verzenden van de activeringslink en de instructies bij het vergeten van een wachtwoord. Daarnaast krijgt u naar wens notificaties via e-mail, bijvoorbeeld als iemand op een bepaald forumbericht gereageerd heeft. Wij slaan uw e-mailadres op, maar laten dit niet zien op het forum.
  • Forumberichten: bij forumberichten staan altijd de gegevens van degene die dit bericht geplaatst heeft. Daarom zouden deze berichten volgens de AVG verwijderd moeten worden als u daarom vraagt. Er is echter een uitzondering: als een discussie door verwijdering van bepaalde berichten minder begrijpelijk zou worden, mogen deze berichten toch blijven staan. Het is aan de NZa om hierin in overleg met u een afweging te maken.

Wat vragen wij nog meer van u?

  • Wij vragen van u dat u geen persoonsgegevens van patiënten deelt, nog direct, noch indirect herleidbaar. Dit geldt niet alleen voor de forumberichten zelf, maar ook voor bijlagen die u toevoegt.
  • Ook vragen wij u om geen directe contactgegevens van anderen te delen, zoals e-mailadressen of telefoonnummers. Algemene gegevens zoals info@organisatie.nl of een algemeen telefoonnummer zijn wel toegestaan.
  • Ook vragen wij u om zich te houden aan algemeen aanvaarde regels op het gebied van wellevendheid en respect. Het forum is bedoeld om constructief samen te werken aan betere zorg in Nederland. Flaming, bashing, insinuaties of schelden horen daar niet bij. De NZa verwijdert dergelijke berichten en neemt indien nodig ook maatregelen tegen de gebruiker, bijvoorbeeld een tijdelijke of permanente schorsing.
  • Het forum is alleen bedoeld voor relevante berichten die gaan over het onderwerp in kwestie. Het is dus niet de bedoeling om off-topic onderwerpen te plaatsen. Aks u dergelijke berichten onverhoopt toch plaatst, zal de NZa deze verwijderen of verplaatsen.

Cookies:

Dankzij cookies ziet u welke forumberichten u al gelezen heeft en welke nog niet. Deze functionaliteit werkt dus niet meer als u onze cookies weigert. Daarnaast gebruiken wij voor analysedoeleinden. De NZa-gebruikt geen cookies voor advertentiedoeleinden.

 Lees bovenstaande tekst voordat u akkoord geeft!