Toegankelijkheid

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de NZa onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

Toegankelijke website

We willen graag dat onze website voor alle doelgroepen beter te gebruiken is en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.  Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Aanpak toegankelijke website

Wij zijn op verschillende manieren bezig om de website toegankelijk te maken:

  • Maandelijks lopen wij alle redactionele content door en passen daar waar nodig aan.
  • De website wordt wekelijks door een tool gecontroleerd op Kwaliteitsgaranties, Toegankelijkheid en SEO.
  • We hebben een onderzoeksbureau gevraagd om de toegankelijkheid van de website te onderzoeken. Rapport volgt zodra het onderzoek is afgerond.
  • De video’s worden zo snel mogelijk ondertiteld en uitgeschreven.

Suggesties voor onze website?

Mist u iets op dit platform of heeft u suggesties hoe wij dit verder kunnen verbeteren? Wij horen het graag. Mail het ons op webredactie@nza.nl.