Forum

Op deze pagina treft u alle fora aan. Er zijn openbare en besloten fora. In de openbare fora staat informatie die voor iedereen toegankelijk is. Deze fora kunt alleen lezen; reacties plaatsen is niet mogelijk. Openbare fora kunnen gaan over toekomstige regelgeving of over meer inhoudelijke aspecten van de huidige regelgeving, zoals het omgaan met specifieke casussen.

In de besloten fora werken zorgaanbieders, zorgverzekeraars en burgers samen met de NZa aan toekomstige regelgeving. Besloten fora zijn pas zichtbaar als u bent ingelogd. Bent u ingelogd, dan heeft u afhankelijk van uw rechten toegang tot een of meer besloten fora en kunt u meepraten over deze regelgeving. U kunt alleen een inlogaccount krijgen op uitnodiging van de NZa.